Ako fungujú Dosky WOLF

Vďaka ťažkej hmote, ktorú predstavuje jemný kremičitý piesok a unikátnej štruktúre dosahujú dosky Wolf PhoneStar® vynikajúcich zvukovo izolačných parametrov v oblasti vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti. Všetky použité materiály sú prírodného charakteru, ľahko odburateľné a neprinášajú žiadne zdravotné riziká. Zvuková vlna v podobe mechanického vlnenia prechádza striedavo vrstvami papiera a piesku. Energia vlny rozkmitáva jednotlivé zrná kremičitého piesku a vyčerpáva sa. Protokol z meraní vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 36 dB.


V praxi sa dosky Wolf využívajú predovšetkým pri rekonštrukciách starších bytov, rodinných domov, radoviek ale aj v novostavbách, všade tam kde je potreba izolovať priestor od nežiaduceho hluku z rušnej ulice, z technickej miestnosti, od hlučných susedov a spolubývajúcich. Pre projektové účely je vytvorený akustický katalóg systémových riešení, kde nájdete cez 80 odporúčaných skladieb vrátane dosiahnuteľných hodnôt vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti v podmienkach stavby. Vďaka tomu už vo fáze návrhu alebo rozhodovanie vidíte, čo sa dá pri vlastnej realizácii dosiahnuť a zvoliť zodpovedajúce riešenie.