Meranie hluku

Aké možnosti merania hluku Vám ponúkame?

 • Neakreditované meranie hluku

  Zmeriame Vám  aktuálny stav hluku, z ktorého získame hodnoty hluku pre stanovenie optimálneho riešenia akustickej zvukovej izolácie vo vnútorných priestoroch budov.

  Zmeriame Vám  aj doby dozvuku v štúdiovom prostredí a prostredí domácich kín, výsledky meraní nám poslúžia pri budovaní akustických izolácií  a vnútornej akustiky priestorov resp. korekciu doby dozvuku.

  Neakreditované meranie hluku je výrazne lacnejšie ako akreditované, na druhej strane ho nie je možné použiť na právne účely (napr. súdny spor a podobne).

 • Akreditované meranie hluku

  Možnosti akreditovaného merania hluku sú veľmi široké a výsledky meraní môžete použiť na právne účely. Neviete aké meranie je pre Vás vhodné? Kontaktujte nás a poradíme Vám.

  Zoznam najbežnejších meraní hluku, ktoré Vám ponúkame:

  1) Meranie vzduchovej nepriezvučnosti deliacich konštrukcií

  2) Meranie kročajovej nepriezvučnosti deliacich konštrukcií

  3) Meranie hluku v pracovnom prostredí

  4) Meranie hluku v priemysle

  5) Meranie akustických parametrov v priestorovej akustike

  6) Meranie hluku zo stacionárnych zdrojov hluku (chladenie , trafostanice atď…)

  7) Meranie hluku z výťahu

  8) Meranie hluku v byte z kotolne

  9) Meranie hluku z vonkajšieho prostredia – z dopravy